PočetnaO namaMisija i vizijaProgramska deklaracijaNaši projektiNaši partneriArhiv mrežeFoto galerijaKontakt
14.11.2016.
NOVINARI I KOMUNIKOLOZI BEZ PRAKTIČNIH VJEšTINA
U istraživanju koje je sprovela organizacija Medijske inicijative na teme obrazovanja novinara i obrazovanja za medijsku pismenost, navedeno je da je u BiH najveći Odsjek žurnalistike FPN u Sarajevu, koji upisuje svake godine 120 studentata. Katedra za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu upisuje godišnje 30 studenata, Katedra za novinarstvo i komunikologiju FPN u Banja Luci 50, Odsjek za žurnalistiku Filozofskog fakulteta u Tuzli 45.

17.3.2015.
Istraživanje - Radni uslovi novinara u Bosni i Hercegovini: NOVINARI U PROCJEPU DEVASTIRANIH MEDIJA I PRAVNE NESIGURNOSTI
Organizacija Medijske inicijative iz Sarajeva provela je istraživanje o radnim uslovima novinara u periodu juli - avgust 2014. godine, u okviru regionalnog projekta "Partnerstvo za projekt razvoja medija Jugoistočne Evrope, implementiranog u saradnji sa Fondacijom "Mediacentar".

5.2.2014.
POKRENUT PROJEKAT "PARTNERSTVO ZA RAZVOJ MEDIJA JUGOISTOČNE EVROPE"
Osam članica mreže SEENPM, koja okuplja medijske organizacije iz jugoistočne Evrope, zajedno s krovnom organizacijom iz Budimpešte, počeli su realizaciju projekta "Partnerstvo za projekt razvoja medija Jugoistočne Evrope", koji podržava razvoj nezavisnih i odgovornih medija u zemljama zapadnog Balkana (decembar 2013 - decembar 2017).

Arhiva novosti

O nama

Medijske inicijative su nevladina organizacija za razvoj medija i promociju nezavisnog novinarstva. Udruženje je osnovano 2005. godine sa ciljem da razvija svjesnost u javnosti o značaju razvoja demokratije i tolerantnog javnog dijaloga, poštivanja ljudskih prava i različitosti.

Udruženje je nastalo iz mreže od 11 medijskih instituta i agencija u regionu Jugoistočne Evrope koje su se pod tim imenom 23. marta 2000. godine dogovorile da otpočnu saradnju na realizaciji projekata istraživanja, edukacije i produkcije u cilju podrške razvoju civilnog društva, promociji evropskih vrijednosti i razvijanju prekogranične saradnje.